โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดเพชรบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่ เข้าวัด ทำบุญ วันพระ รักษาศีล วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดบ่อบุญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว