วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายธนานันต์ แก้วฉวี วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจโรงฆ่าสัตว์ให้ความเห็นในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ณ ต.บ้านลาด , ต.ท่าช้าง อ. บ้านลาด และ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี