คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2565
2

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดเพชรบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นำเจ้าหน้าที่ เข้าวัด ทำบุญ วันพระ รักษาศีล วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดบ่อบุญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.06.2565
7

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายรัฐพงศ์ พูนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.06.2565
0

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายธนานันต์ แก้วฉวี วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการตรวจโรงฆ่าสัตว์ให้ความเห็นในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ณ ต.บ้านลาด , ต.ท่าช้าง อ. บ้านลาด และ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

06.05.2564

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูปสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30.01.2564

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 293/2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02