คุณกำลังมองหาอะไร?


แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 258 ถนนคีรีรัฐยา หมู่ที่2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032 426 666
โทรสาร : 032 424 194
อีเมล : moi_phetchaburi@industry.go.th